نویسنده = D. Fath، Brian
تعداد مقالات: 1
1. (Measuring System Entropy Generation in a Complex Economic Network (The Case of Iran

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-126

10.22055/jqe.2015.11881

Behrouz Sadeghi Amroabadi؛ Brian D. Fath؛ Mohsen Renani