نویسنده = رضوی، سید عبداله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-143

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید مهدی مصطفوی؛ مرتضی بکی حسکوئی