نویسنده = کاردگر، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه متغیرهای نرخ ارز و بازده قیمت سهام در ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 23-55

10.22055/jqe.2015.11882

عبداله شایان زینیوند؛ راضیه کاردگر؛ ابوطالب کاظمی