نویسنده = یدالهی فارسی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-40

10.22055/jqe.2016.12368

شاهین جوادی؛ محمود متوسلی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ حامد شکوری گنجوی