نویسنده = اکبری مقدم، بیت الله
تعداد مقالات: 1
1. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

10.22055/jqe.2019.28034.2003

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع