نویسنده = بکی حسکوئی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر بازار های مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-143

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید مهدی مصطفوی؛ مرتضی بکی حسکوئی


2. تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-28

10.22055/jqe.2009.10684

حمید ناظمان؛ مرتضی بکی حسکوئی