نویسنده = هوشمندی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثرات رشدی اصلاحات مالیاتی در ایران: یک تحلیل CGE-DCGE

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 87-113

حمید هوشمندی؛ مجید صامتی؛ روزیتا مؤیدفر


2. شبیه‌سازی اثرات رشدی و رفاهی اصلاحات مالیاتی در ایران: یک تحلیل OLG-CGE

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 129-150

حمید هوشمندی؛ مجید صامتی؛ روزیتا روزیتا مؤیدفر