نویسنده = غرافی، مائده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر تکانه‌های نرخ ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو اوپک با رهیافت خود رگرسیون برداری پنل

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-59

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ علیرضا جرجر زاده؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ مائده غرافی