نویسنده = غبیشاوی، عبدالخالق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها بر حباب قیمت سهام در ایران(93-1370)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-26

10.22055/jqe.2018.20040.1514

عبداله شایان زینیوند؛ غفران محمدی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی


2. تحلیل اثر تکانه‌های نرخ ارز، سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد‌های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو اوپک با رهیافت خود رگرسیون برداری پنل

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 27-59

عبداله شایان زینیوند؛ ابوطالب کاظمی؛ علیرضا جرجر زاده؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ مائده غرافی