نویسنده = مهرابی بشر آبادی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی اثر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر مصرف مواد غذایی و غیر غذایی: رویکرد DSGE

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-108

10.22055/jqe.2018.21372.1594

امین پورمقدم؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حمیدرضا میرزایی


2. ارزیابی مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات خشکبار ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-116

10.22055/jqe.2015.11895

محمد رضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ حسین نظام آبادی پور؛ امیرحسین توحیدی