نویسنده = احمدپورمبارکه، هنگامه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-86

هنگامه احمدپورمبارکه؛ حسین اکبری فرد