نویسنده = تیراندازی حسینی، غزال
تعداد مقالات: 1
1. گشتاورهای مشترک؛ شواهدی از قیمت‌گذاری دارایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-134

10.22055/jqe.2015.12106

مریم دولو؛ غزال تیراندازی حسینی