نویسنده = اشرف گنجویی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 137-161

10.22055/jqe.2016.12540

حسین اکبری فرد؛ رضا اشرف گنجویی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد