نویسنده = توحیدی، امیرحسین
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات خشکبار ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 95-116

10.22055/jqe.2015.11895

محمد رضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی؛ حسین نظام آبادی پور؛ امیرحسین توحیدی


2. بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-19

امیرحسین توحیدی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ حسین محمدی؛ پریسا علیزاده