نویسنده = سحابی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. نااطمینانی نسبت به سیاست‏های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت‏های GARCH و VAR

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-96

10.22055/jqe.2016.12327

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی