نویسنده = نظری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بدهی خارجی و شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 137-158

10.22055/jqe.2015.11887

ناصرعلی یداله زاده طبری؛ فاطمه نظری