نویسنده = هاتفی مجومرد، مجید
تعداد مقالات: 2
1. Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-110

10.22055/jqe.2017.18586.1431

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش


2. تأثیر نامتقارن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 137-161

10.22055/jqe.2016.12540

حسین اکبری فرد؛ رضا اشرف گنجویی؛ ام البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد