نویسنده = میرزایی، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-67

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی