نویسنده = خداویسی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 111-135

10.22055/jqe.2016.12539

نگار وهابی اردکلو؛ کیومرث شهبازی؛ حسن خداویسی