نویسنده = نظری، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست: بررسی مدل E3 در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-40

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی