نویسنده = سهیلی، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر ساختارسنی جمعیت بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-135

10.22055/jqe.2015.11886

سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی؛ سحر بهاری پور