نویسنده = خداپرست شیرازی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری وابستگی درآمدهای مالیاتی دولت های تحصیلدار به درآمدهای نفتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-46

جلیل خداپرست شیرازی؛ امین تبعه ایزدی