نویسنده = ابراهیمی، صلاح
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شاخص جرم در ایران به روش فازی: رویکرد اقتصادی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-163

10.22055/jqe.2013.11409

صلاح ابراهیمی؛ عبدالمجبد اهنگری