نویسنده = Khodaparasat Shirazi، Jalil
تعداد مقالات: 6
3. تاثیر درآمدهای نفت بر نهادها: رویکرد PVAR

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 113-135

جلیل خداپرست شیرازی


5. تاثیر بی ثباتی درآمدهای نفت بر تولید با تاکید بر نقش نهادها: رویکرد PVAR

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 147-169

10.22055/jqe.2013.11403

جلیل خداپرست شیرازی؛ امین ایزدی