نویسنده = مهدوی عادلی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
2. رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست: بررسی مدل E3 در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-40

روح اله نظری؛ محمدحسین مهدوی عادلی