نویسنده = حبیبی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22055/jqe.2019.25760.1868

رضا حبیبی؛ مهدی بصیرت؛ زینب حیدری