نویسنده = انواری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. برآورد شاخص‌های تغییرات تکنولوژیکی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در شرکت سیمان فارس

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-81

10.22055/jqe.2013.12289

منصور زراءنژاد؛ ابراهیم انواری؛ هانیه اسکندری