نویسنده = جلایی، عبدالمجید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انتقال بحران‌ در شبکه مالی جهانی به ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22055/jqe.2019.14837

فاطمه طالقانی؛ مهدی صالحی؛ علیرضا شکیبایی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی


3. بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی(مدل ادواردز) بر سرریز تکنولوژی در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-67

فتانه میرزایی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی