نویسنده = محمدزاده، پرویز
تعداد مقالات: 2
2. اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین‌الملل خدمات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-147

10.22055/jqe.2012.12287

بهزاد سلمانی؛ پرویز محمدزاده؛ مریم صارمی