نویسنده = زمانیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-110

10.22055/jqe.2017.18586.1431

مجید هاتفی مجومرد؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش