نویسنده = قنواتی فر، طلیعه
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان طی سال های 1385-1376

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 111-126

10.22055/jqe.2009.10709

سید مرتضی افقه؛ طلیعه قنواتی فر