نویسنده = ضیایی بیگدلی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات بی ثباتی صادرات بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 21-36

10.22055/jqe.2009.10705

شهزاد برومند؛ محمدتقی ضیایی بیگدلی؛ ابراهیم رضایی