نویسنده = موسایی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارایی در صنایع ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-20

10.22055/jqe.2009.10704

معصومه موسایی؛ خالد عبدالرحیم