نویسنده = کوشش، محمد سجاد
تعداد مقالات: 1
1. اثر تکانه های درآمدی بر تراز تجاری در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 129-146

10.22055/jqe.2009.10702

حسین اکبری فرد؛ محمد سجاد کوشش