نویسنده = مودی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-89

10.22055/jqe.2014.11624

محمد نبی شهیکی تاش؛ مرضیه مودی