نویسنده = خداپرست مشهدی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ

دوره 11، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-26

مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ فرهاد ترحمی


2. تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 101-123

10.22055/jqe.2009.10688

مهدی خداپرست مشهدی؛ سارا صمدی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی‌فر