نویسنده = راسخی، سعید
تعداد مقالات: 2
2. رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-118

10.22055/jqe.2013.11400

سعید راسخی؛ احمد جعفری صمیمی؛ زهرا کیان ارثی؛ میلاد شهرازی