نویسنده = رزمی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‏ ی علّی شاخص‏های توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-103

10.22055/jqe.2010.10659

مصطفی سلیمی‏ فر؛ محمدجواد رزمی؛ محمدعلی ابوترابی