نویسنده = فشاری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت TVP

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 149-171

10.22055/jqe.2010.10655

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ سیاب ممی‌پور؛ مجید فشاری