نویسنده = فلاحی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-98

10.22055/jqe.2013.11399

محمدعلی ابوترابی؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محمد حسینی