نویسنده = قلی‏ زاده، علی‏ اکبر
تعداد مقالات: 2
2. سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 105-133

10.22055/jqe.2010.10660

علی‏ اکبر قلی‏ زاده؛ حجت اکبریان