نویسنده = ابوترابی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-98

10.22055/jqe.2013.11399

محمدعلی ابوترابی؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سید محمد حسینی


2. بررسی رابطه‏ ی علّی شاخص‏های توسعه‏ ی مالی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1389، صفحه 75-103

10.22055/jqe.2010.10659

مصطفی سلیمی‏ فر؛ محمدجواد رزمی؛ محمدعلی ابوترابی