نویسنده = امجدی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی ارتباط سیاست های پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-74

10.22055/jqe.2010.10651

نرگس خواجه روشنایی؛ ناصر شاهنوشی؛ یداله آذرین فر؛ رؤیا محمدزاده؛ افشین امجدی