نویسنده = صادقی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دموکراسی بر انتشار دی اکسید کربن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-40

لطفعلی عاقلی؛ حسین صادقی؛ آرش اسوار