نویسنده = امامی میبدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن (مطالعه ی موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-41

10.22055/jqe.2010.10643

علی امامی میبدی؛ تیمور محمدی؛ سیدمحمدهادی سلطان العلمایی