نویسنده = جعفری صمیمی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-21

10.22055/jqe.2010.10642

عباس عصاری آرانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ میثم رسولی میر