نویسنده = عصاری آرانی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-21

10.22055/jqe.2010.10642

عباس عصاری آرانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ میثم رسولی میر


2. تاثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 105-128

10.22055/jqe.2009.10701

عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی