نویسنده = وهام، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 55-79

10.22055/jqe.2010.10636

ابراهیم هادیان؛ رضا وهام