نویسنده = طالبلو، رضا
تعداد مقالات: 1
1. صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 25-54

10.22055/jqe.2010.10635

تیمور محمدی؛ رضا طالبلو