نویسنده = زارع، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1390، صفحه 123-145

10.22055/jqe.2011.10632

منصور زراء‌نژاد؛ محمد مهدی زارع؛ مهدی اکابری